Dks Kristiansand

Dks Kristiansand
Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 filmvisninger på årets festival, dessuten verksteder etter ”først til mølla” prinsippet.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, KRISTIANSAND

Alle på 5. klassetrinn i Kristiansand får tilbud om 2 forestilling på årets festival, dessuten verksteder etter ”først til mølla” prinsippet. For skoler med behov for busstransport dekkes dette også av DKS.

Disse bussturene blir ikke tatt av skolens allerede tilmålte” DKS – kvote”, men kommer i tillegg. Skjema for bestilling av buss blir tilsendt på e-post.

 

Filmverksteder, DKS – Kristiansand
Informasjon om filmverksteder for 5. klassetrinn sendes ut direkte på e-post til kulturkontaktene på de ulike skolene.

Finn film

Vi fant 0 filmer som passer søket